CÁC CÁCH PHÂN LOẠI NHÀ Ở-CUNG CẤP BỞI CÔNG TY PHÚ CƯỜNG

CÁC CÁCH PHÂN LOẠI NHÀ Ở 1.1 DỰA VÀO TÍNH CHẤT CÔNG NĂNG – Nhà ở được phân loại theo các dạng chính sau: 1. NHÀ Ở NÔNG THÔN: – Đây là loại nhà thấp tầng có sân,vườn phục vụ cho những gia đình nông dân mà sản xuất chủ yếu của gia đình là…
Read more